ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และคณะ


                   

                   

                   

                   

              


อบรมเว็บไซต์

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:16โดยโรงเรียนบ้านปากยาง อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:43 ]

วันที่  6  สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมการทำเว็บไซต์

1-1 of 1