ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านปากยาง
  1. หมายเลขโทรศัทพ์
  2. pakyang@loei1.go.th
ผู้บริหาร  นายตระกูล   ธัญญารักษ์
  1. 085-6442876
  2. trakool.tha@loei1.go.th
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านปากยาง


Comments